Certificates

Print

 

 

CERTIFIKATE ISO 9001:2008 (pdf) ISO 9001 2008 EN (357,66kB)

 

SMLOUVA se společností EKO-KOM a její plnění (pdf) EKO-KOM ke stažení (1002,97kB)


CERTIFIKÁT o členství ve sdružení SOTEX GINETEX (pdf) SOTEX GINETEX ke stažení (264,93kB)

OSVĚDČENÍ o přidělení identifikačního čísla v systému GS1 (pdf) GS1 ke stažení (211,21kB)

PROTOKOL o chemickém vyšetření (pdf) PROTOKOL o chemickém vyšetření ke stažení (159,86kB)

OSVĚDČENÍ o zdravotní nezávadnosti (pdf) OSVĚDČENÍ o zdravotní nezávanosti (210,78kB)